Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tinklalapis "kiek-gauni.lt" (toliau - Tinklalapis) - tai darbuotojų informacijos apie gaunamus atlyginimus keitimosi ir darbdavių reitingavimo (vertinimo) sistema. Pateikti savo bei naudotis kitų pateikta informacija gali bet kuris Tinklalapio lankytojas.

1.2. Tinklapio naudojimosi taisykles, informacijos ir paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką, šių paslaugų vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę nustato UAB "Internovitas". Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi Tinklalapyje ir naudojasi jame teikiamomis paslaugomis.

2. Naudojimosi Tinklalapiu tvarka

2.1. Visą informaciją apie savo atlyginimą bei atsiliepimus apie darbdavį Tinklalapio lankytojai pateikia ANONIMIŠKAI.

2.2 Laikydamasis solidarumo su kitais darbuotojais ir geros valios principų, kiekvienas Tinklalapio lankytojas turi stengtis pateikti objekyvią informaciją.

2.3 Visos Tinklalapio paslaugos jo lankytojams yra NEMOKAMOS.

2.4 Tinklalapyje griežtai draudžiama skelbti informaciją, kurioje: kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, narkotinės ar psichotropinės medžiagos; informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą; pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, sudarytų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją; neatitinka tikrovės ir klaidina kitus Tinklalapio lankytojus; arba pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus; informacija su nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu tokiai veiklai; su virusais kompiuterinėms programoms ir / ar priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir / ar kitų tinklalapių saugumą. Visa Tinklalapyje paskelbta draudžiama informacija bus šalinama.

3. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

3.1. Visos intelektinės teisės į paslaugos ženklą "kiek-gauni.lt" bei Tinklalapyje esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso UAB "Internovitas".

3.2. Griežtai draudžiama be UAB "Internovitas" leidimo naudoti ir platinti Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

4. Atsakomybė

4.1. UAB "Internovitas" stengsis užtikrinti pačią aukščiausią Tinklalapio administravimo ir jame teikiamų paslaugų kokybę, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų UAB "Internovitas" ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos šios paslaugos.

4.2. UAB "Internovitas" neatsako už Tinklalapio lankytojų pateiktos informacijos turinį, jos nekeičia ir nedaro jai įtakos.

4.3. UAB "Internovitas" neatsako už Tinklalapio lankytojų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugų vartojimu.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios taisyklės bet kuriam Tinklalapio lankytojui galioja nuo jo apsilankymo "kiek-gauni.lt" momento ir galioja visą laikotarpį, kol jis naudojasi paslaugomis.

5.2. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Liudviko Daugirdo galerija